Service

Vi gör din plastfabrik lönsam!

Förebyggande underhåll och service är också en del av vår totala service till

er som kund. Våra kunniga servicetekniker har fullt utrustade servicebussar

till sitt förfogande och vi täcker geografiskt hela Norden.